Arbeidsdeskundig onderzoek

Aan de slag met re-integratie!

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek

De expertise van een arbeidsdeskundige ligt op het vlak van belasting en belastbaarheid als het gaat om wat van een werknemer kan worden gevraagd in arbeid (werk). Het werkveld van de arbeidsdeskundige is breed. Hij adviseert over aanpassingen van werk, het inzetten van hulpmiddelen of het zoeken naar ander (passend) werk binnen of buiten uw organisatie.

Daarnaast is de arbeidsdeskundige bekend met de sociale wetgeving, is specialist op het gebied van verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter. Het doel van de arbeidsdeskundige is om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk te bevorderen.

Het re-integratie onderzoek

U vraagt om een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek als u meer duidelijk wilt krijgen over de richting van het re-integratiedossier (spoor 1 / spoor 2). Het onderzoek kent de volgende vraagstelling:

 1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren?
 2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer nog passend te maken?
 3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
 4. In hoeverre kan de werknemer bij een andere organisatie functie/werkzaamheden verrichten?

Hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk?

De arbeidsdeskundige van Enroute gaat in gesprek met de werkgever en de werknemer. Onderdeel hiervan is ook een werkplek onderzoek. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige contact met uw Arbo-dienst (bedrijfsarts, casemanager), het UWV en eventuele behandelaars. De bevindingen uit het onderzoek worden uiteengezet in een rapportage en vervolgens teruggekoppeld aan alle betrokken partijen.

Welke onderwerpen kunt u nog meer bespreken?

 1. Dreigend langdurig verzuim (vanaf 8 weken)
 2. Grijs verzuim (twijfelachtig verzuim)
 3. Een arbeidsconflict
 4. De inzet van een re-integratietraject
 5. De inzet van een jobcoach
 6. In dienst name van een arbeidsgehandicapte werknemer (subsidie, voordelen)
 7. De uitvoering van de wet verbetering poortwachter
 8. Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Specialist in sociale zekerheid

Bent u op zoek naar een specialist als het gaat om verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Onze (register) arbeidsdeskundigen zijn actief binnen het werkveld van mens, werk en inkomen en kennen alle ins en outs als het gaat om sociale zekerheid.

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Meer over reintegratie
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo